{nieljoe/translation/twitter} 140718-19 “Mình chỉ đăng ảnh vậy thôi.”


Vtrans by Hina.chan

Engtrans by fyeahljoe 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Twitter: ANGELJOE | NIEL

 

July 18th 19th 2014 NieLjoe - Captured by @11230816_NL

 

 

Rừng cây

Advertisements