{nieljoe/translation/twitter} 140131 – Năm mới, canh bánh gạo và chó


Vtrans by Hina.chan

Engtrans by Ayumi*H (english translation is posted right under vietnamese version)

Twitter: NIEL | L.JOE

Jan 31st 2014 NieLjoe - Captured by @11230816_NL

 

 

Sự tình năm mới của hai bạn đầy rắc rối giữa canh bánh gạo, sắc đẹp và chó =))

Kkhangkkhang~

Advertisements