{nieljoe/vietsub} 121004 TEEN TOP On Air – Họp báo ra mắt phim của Niel


Vietsub by nieljoenl | Translation, Timer: Hina.chan | Typesetter, Encoder: Ayumi*H

Engsub by teentopthetop | RAW by TeenzOnTop

 

[Vietsub] 121004 TEEN TOP On Air - Niel & L.Joe trong buổi họp báo ra mắt phim 'Do you know Taekwondo' {nieljoenl}.mp4_20140604_133021.479

“L.Joe hyung đích thực là fan mình đó” :”>

“L.Joe hyung cũng là người em yêu quý nhất!” :”>

phần tự thẩm

{vietsub/translation/teen top on air} 140512 – “Niel trước khi vào rừng”


Vietsub by nieljoenl | Translator, Timer: Hina.chan | Typesetter, Encoder: Ayumi*H

Engtrans by iseuli | RAW by teenzontop

 

TEEN TOP mở cuộc họp báo ngẫu hứng để tiễn Niel vô rừng quay show =))

Và hôm nay có một người quá hyper (không biết lý do) =))

 

 

phần tự thẩm :3