{niel/vietsub/sukira} 140604 – Infinite Sungyeol gọi Niel @ Sukira Speed Quiz


Vietsub by nieljoenl | Translator, Timer, Typsetter: Hina.chan | Encoder: Ayumi*H

Engsub at Rocking Fool | Engtrans by MCDBDCJ

[Vietsub] 140604 Kiss The Radio - Infinite Sungyeol gọi Teen Top Niel {nieljoenl}.mp4_20140608_195559.981

 

 

Hai đứa thân nhau quá đi đi đi, dễ thương quá đi đi đi 〜( ̄▽ ̄〜)

Mà Niel đang làm gì mờ mờ ám ám đó =)) Nghi ngờ quá đi nha~

Niel nhớ tên mèo của Sungyeol, mà tên chó của L.Joe thì nhớ nhầm, chị buồn em quá đi. 

TT.TT