{2jo/translation/fancafe} 140601 – Chatroom’s Changjo & L.Joe


Vtrans by Hina.chan
Etrans by fyeahljoe
Photo by honeyflow 1 | 2
BpCVrF9CMAAeT5H
Hai thằng điên rảnh rỗi, thiếu thốn tình thương, tối lên phòng chat từ đóng vai fans và idol, phân thân tự chat, tự tung tự hứng =)))))))

2jo hâm hâm

Advertisements