{nieljoe/translation/twitter} 130421 – “Đi ăn với anh xấu hổ quá!!”


Vtrans by Hina.chan

Engtrans by oursupaluv

Twitter: L.Joe | Niel

Apr 21st NieLjoe - Captured by @11230816_NL

 

 

 

[11:16AM – 130421] L.Joe: Tôi đang đi ăn chỉ với mình Niel… thiệt ngại ke

[11:16AM] Niel → L.Joe: Sao anh lại nói ra như vậy, ah, thiệt tình đi ăn vói anh xấu hổ quá!!

<https://twitter.com/AH_NIEL_/statuses/325795251501539328>

Advertisements