{nieljoe/translation/twitter} 140318 – Thách thức nhau bơi


Vtrans by Hina.chan

Engtrans by iseuli

Twitter: L.JOE | NIEL

March 18th 2014 NieLjoe - Captured by @11230816_NL

 

 

[140318 – 3:22PM] L.Joe: Niel à, anh sẽ bơi thắng em.

 [3:24PM] Niel → L.Joe: Mỗi lần nhìn anh bơi, em đều cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc.

<https://twitter.com/AH_NIEL_/status/445808011018125312>

 

 

Advertisements