{teentop chunji, ricky, c.a.p/engsub/vietsub} 140205 NO/아니야 (CAP’s self-composed song)


Vietsub by nieljoenl | Translator, Timer: Hina.chan | Effect, Editor, Encoder: Ayumi*H
Engtrans by MCBDCJ
No (아니야) is a emotional song that CAP has written. Enjoy.
[Engsub + Vietsub] 140205 NO (아니야) - TEEN TOP Chunji, C.A.P, Ricky ( CAP self composing).mp4_20140611_073130.350
——
“Giá mà có thể chữa lành mọi thứ thuộc về em
Thậm chí khi anh cố xoá chúng đi
Từng câu từ đó, tồn tại ở trong ấy
Là anh vẫn còn lại nơi ấy.”
——