{nieljoe/translation/twitter} 130525 – “Hôm nay môi em ấy dày hơnㅋ”


Vtrans by Hina.chan

Engtrans by fyeahljoe

Twitter: L.JOE|  NIEL

May 25th 2013 NieLjoe - Captured by @11230816_NL

Thở dài

Advertisements