{nieljoe/translation/twitter} 140518 – “Em thế nào rồi ㅜ”


Vtrans by Hina.chan

Etrans by oursupaluv 1 | 2

Twitter: Niel | L.Joe

 

May 18th NieLjoe - Captured by @11230816_NL

 

 

[11:31PM – 140512] NIEL: Mình sẽ sớm trở lại!!! Byex2!!

*Sau 6 ngày có một người không kiềm được lòng đã reply lại* 

[10:00PM – 140518] L.Joe → Niel: Em thế nào rồiㅜ Anh thì vẫn khoẻ kekekekekekekekekeke

========

p/s: Niel đi Ấn để quay chương trình “Law of Jungles”

Advertisements