{nieljoe/translation/twitter} 140506 – “Em sẽ khoá cửa lại cho chắc ăn kk”


Vtrans by Hina.chan

Etrans by Oursupaluv 1 | 2 | 3

Twitter: Niel | L.Joe | Changjo | Chunji

 

May 6th midnight NieLjoe - Captured by @11230816_NL

 

 

[1:53AM – 6/5/2014] NIEL: Hyung, anh chỉ thấy được cái này vào sáng mai thôi. Em sẽ khoá cửa lại cho chắc ăn kekeke. Ngủ ngon~ <pic.twitter.com/oLOljn0C8T>

 

Anh điên rồi…

Advertisements