{nieljoe/translation/twitter} 140824 – “Không thể thở được…”


Vtrans by Hina.chan

Engtrans at oursupaluv 1 | 2 | 3

Twitter: CAP | Niel | L.Joe

Aug 24th 2014 NieLjoe 4 - Captured by @11230816_NL

 

 

Ôi trời!

Advertisements