{nieljoe/vietsub/angelbox 2014} Double Talk – Ấn tượng đầu và vấn đề chiều cao


Vietsub by nieljoenl | Translator, Timer: Hina.chan | Editor, Encoder: Ayumi*H
Video by ricsung nieljoe | Engtrans by MCBDCJ | Engsub by byunghoney honey
[Vietsub] Angel Box 2 - Niel & L.Joe - Vấn đề chiều cao {nieljoenl}.mp4_20140615_044434.801
Hai bạn rất bê đê, xin lỗi nhưng mình phải nói là…
Hai bạn cứ như tự tát vào mặt mình á TT TT 
:huhu:
Mình rất buồn mà cũng rất khoái, vì hai bạn mỗi lần được cơ hội nói chuyện riêng với nhau thế này
là cứ như không cách nào có thể đội trời chung với tên kia =))
Bạn L.Joe với mấy bạn khác thì như con mèo còn với Niel thì nam tính lạ thường, còn lớn giọng vì sự vô lý của em ấy =))
Sự lạnh lùng của L.Joe và sự vô lý về khoảng chiều cao của Niel.
Mọi người enjoy ♥

Read More

Advertisements

{nieljoe/vietsub} 121004 TEEN TOP On Air – Họp báo ra mắt phim của Niel


Vietsub by nieljoenl | Translation, Timer: Hina.chan | Typesetter, Encoder: Ayumi*H

Engsub by teentopthetop | RAW by TeenzOnTop

 

[Vietsub] 121004 TEEN TOP On Air - Niel & L.Joe trong buổi họp báo ra mắt phim 'Do you know Taekwondo' {nieljoenl}.mp4_20140604_133021.479

“L.Joe hyung đích thực là fan mình đó” :”>

“L.Joe hyung cũng là người em yêu quý nhất!” :”>

phần tự thẩm

{vietsub/translation/teen top on air} 140512 – “Niel trước khi vào rừng”


Vietsub by nieljoenl | Translator, Timer: Hina.chan | Typesetter, Encoder: Ayumi*H

Engtrans by iseuli | RAW by teenzontop

 

TEEN TOP mở cuộc họp báo ngẫu hứng để tiễn Niel vô rừng quay show =))

Và hôm nay có một người quá hyper (không biết lý do) =))

 

 

phần tự thẩm :3