{teentop/mv/vietsub} Love is (재밌어?) – TEEN TOP (틴탑)


Vietsub by nieljoenl
Translator, Timer, Typsetter: Hina.chan | Effector, Uploader: Ayumi*H
DONT FORGET TO WATCH MV AT OFFCIAL YOUTUBE
 [Kara - Hangul - Vietsub] [MV] Love is (재밌어) - TEEN TOP (틴탑) {nieljoenl}.mkv_snapshot_03.57_[2017.04.27_11.41.35]
 Sự quay trở lại lần này của Teen Top tuy chỉ còn 5 thành viên nhưng tụi mình vẫn sẽ ủng hộ nhóm.
Hy vọng các Angel sẽ tiếp tục dõi theo cuộc hành trình của Teen Top.

 
[Kara - Hangul - Vietsub] [MV] Love is (재밌어) - TEEN TOP (틴탑) {nieljoenl}.mkv_snapshot_00.20_[2017.04.27_11.36.25]
[Kara - Hangul - Vietsub] [MV] Love is (재밌어) - - TEEN TOP (틴탑) {nieljoenl}.mkv_snapshot_00.26_[2017.04.27_11.02.03]
 [Kara - Hangul - Vietsub] [MV] Love is (재밌어) - - TEEN TOP (틴탑) {nieljoenl}.mkv_snapshot_02.09_[2017.04.27_11.04.32].jpg
[Kara - Hangul - Vietsub] [MV] Love is (재밌어) - TEEN TOP (틴탑) {nieljoenl}.mkv_snapshot_02.18_[2017.04.27_11.39.45]
[Kara - Hangul - Vietsub] [MV] Love is (재밌어) - - TEEN TOP (틴탑) {nieljoenl}.mkv_snapshot_02.45_[2017.04.27_11.00.20]
[Kara - Hangul - Vietsub] [MV] Love is (재밌어) - - TEEN TOP (틴탑) {nieljoenl}.mkv_snapshot_02.17_[2017.04.27_10.58.34].jpg
[Kara - Hangul - Vietsub] [MV] Love is (재밌어) - - TEEN TOP (틴탑) {nieljoenl}.mkv_snapshot_03.35_[2017.04.27_11.01.22]
[Kara - Hangul - Vietsub] [MV] Love is (재밌어) - TEEN TOP (틴탑) {nieljoenl}.mkv_snapshot_03.52_[2017.04.27_11.41.24]
Advertisements

Thanks for reading & give us your love ♡_♡

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s