{nieljoe/translation/twitter} 140729 “????”


Vtrans by Hina.chan

Engtrans by fyeahljoe 1 | 2 | 3

Twitter: L.JOE

July 29th 2014 NieLjoe - Captured by @11230816_NL

 

 

 

 [140729 – 12:19PM] L.Joe: ???? < >

140729 - 1

[12:19PM] L.Joe: ?????????????? < >

140729 - 2

[12:21PM] L.Joe: Ồ, là Niel đó~

Buổi họp báo ra mắt #Entertainers đã kết thúc! <>

140729 - 3

Advertisements

One comment

  1. Hyuuga Ayumi · August 3, 2014

    L.Joe bị bệnh tự hỏi tự trả lời ㅎ.ㅎ Bệnh quá thể =))
    Niel sao nằm đâu giữa trời giữa đường thế này ㅇㅅㅇ
    Sao mà giống dàn cảnh quá vậy ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ

    Like

Thanks for reading & give us your love ♡_♡

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s