{ricky/translation/twitter} 140610 – Chaejin & Ricky


Vtrans by Hina.chan

Engtrans by oursupaluv & Hina.chan

Twitter: Chaejin | Ricky

Jun 10th 2014 Ricky Chaejin - Captured by @11230816_NL

 

*Chaejin (tên thật là Jinseok) là thành viên của nhóm “MY NAME” & bạn cùng line của Ricky*

 

 

[8:32PM – 140610] Chaejin: Sao mình có nhiều ảnh của cậu ở trong thư viện ảnh thế này…

<>

BpxAG_4CYAAlpRR

[8:46PM] Ricky → Chaejin: keke Jinseok à, gọi cho mình đi ♥

[8:50PM] Chaejin → Ricky: Cậu gọi đi ♥

===============

English version

[8:32PM – 140610] Chaejin: Why do I have so many photos of you in my photo gallery…

<>

BpxAG_4CYAAlpRR

[8:46PM] Ricky → Chaejin: keke Jinseok-ah call me ♥

[8:50PM] Chaejin → Ricky: You do it ♥

Advertisements

2 comments

  1. Hyuuga Ayumi · June 11, 2014

    Mấy thằng 95LINE thương yêu nhau toàn kiểu này sao =)))))))))))))))))))))

    Like

  2. Pingback: {land’s map/tổng hợp} | NL's nightland - Niel x L.Joe {NieLjoe}

Thanks for reading & give us your love ♡_♡

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s